Igen Mégsem

Tájékoztató az adatkezelési és felhasználási feltételekről

A honlap tulajdonosa

A www.ceginfo.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a Céginfo.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Céginfo.hu)
 
székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-296042
adószám: 25914979-2-42
telefon: +36 1 696 06 39
fax: +36 1 470 0750
e-mail: info@ceginfo.hu

A Honlapon található tartalom, a Honlapon elérhető valamennyi szolgáltatás, adatbázis jogi védelem alatt álló szellemi tulajdont képez.

Adatkezelés

A Honlap egyes részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások ingyenesen, a Honlap más részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások pedig térítés ellenében látogathatók, illetve vehetők igénybe.
 
A Honlap egyes részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások felhasználói azonosítás nélkül, a Honlap más részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások pedig felhasználói azonosítást (pl.: regisztráció, szerződéskötés) követően látogathatók, illetve vehetők igénybe.
 
Amennyiben Ön a Honlapot felhasználói azonosítás nélkül látogatja, úgy Önnek tevőlegesen semmiféle adatot, így személyes adatot sem kell megadnia a Honlap böngészése, illetve a felhasználói azonosítás nélkül elérhető szolgáltatások igénybe vétele során.
 
Abban az esetben, amennyiben Ön csak és kizárólag a Honlap főoldalát látogatja és ott nem kattint tovább, vagyis onnan a Honlap egyetlen más aloldalát sem nyitja meg, illetve semmilyen szolgáltatást nem vesz igénybe, a Honlap eléréséhez Ön által használt eszköz (pl.: asztali számítógép, tablet, laptop, okostelefon, stb.) internet címét (a továbbiakban: IP cím) a Céginfo.hu nem gyűjti és nem tárolja. Amennyiben Ön a Honlap főoldalán továbbkattint és a Honlap főoldaltól eltérő bármely aloldalát megnyitja, illetve bármely szolgáltatást igénybe vesz, a Céginfo.hu gyűjti és tárolja az Ön által használt eszköz IP címét. Amennyiben Ön a Honlapot felhasználói azonosítás nélkül látogatja, úgy a Céginfo.hu az IP címet, anonim, Önhöz nem köthető módon, amennyiben Ön a Honlapot felhasználói azonosítást követően látogatja, az IP címet a Céginfo.hu az Ön felhasználói adataihoz hozzárendelve tárolja.
 
A Céginfo.hu a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása (pl.: munkamenetek elvégzése, webszerver kérések feldolgozása, használat elősegítése, stb.), a kiegyenlített szolgáltatásnyújtás, valamint a látogatottságot vizsgáló statisztikai jellegű elemzések gyűjtése érdekében alkalmaz sütiket (felhasználói input, terheléselosztó, látogatottsági elemzések céljára használt harmadik féltől származó idegen süti), amelyek az Ön által a Honlap eléréséhez használt eszköz internet böngészőjében kerülnek elhelyezésre.
 
Ön a sütiket az Ön által használt eszköz internet böngészőjében letilthatja, illetve a sütiket bármikor törölheti, azonban ez esetben a Honlap szolgáltatásait egyáltalán nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni.
 
A látogatottsági elemzések céljára használt harmadik féltől származó idegen sütiket a Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban: Google) alkalmazza a felhasználói azonosítás nélkül elérhető szolgáltatások igénybe vétele esetén, az Ön személyéhez nem köthető módon, amely esetben a Céginfo.hu a sütik feldolgozásából eredő statisztikai adatokhoz fér hozzá. A Google által használt sütik alkalmazásának részletei az alábbi linken érhetőek el: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/types/.
 
A fent leírtak szerint gyűjtött és tárolt adatok elemzése alapján a Céginfo.hu információt kap többek közt arról, hogy mely szolgáltatását, mennyi látogató, mikor, milyen gyakorisággal, mennyi időre, honnan elérve veszi igénybe; amely információk alapján a Céginfo.hu a szolgáltatásait az Ön jobb, hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében fejleszti tovább.
 
A Honlap főoldalán történő kattintással, a Honlap aloldalainak látogatásával, illetve a szolgáltatások igénybevételével Ön kifejezett hozzájárulását adja az IP-cím kezeléséhez, illetve a sütik használatához.
 
Amennyiben Ön a Honlap, illetve az ott elérhető szolgáltatások felhasználói azonosítást (pl.: regisztráció, szerződéskötés) követően elérhető részét kívánja igénybe venni, ahhoz elengedhetetlen a regisztráció, illetve a szerződéskötés során bizonyos, a szolgáltatások nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges – adott esetben személyes – adatai megadása, amely adatok megadása az Ön önkéntes, jogszabályi kötelezettség nélküli elhatározásán alapul, amely adatok nélkül azonban a regisztrációra, illetve a szerződéskötésre nem kerülhet sor.
 
Tájékoztatjuk, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges – adott esetben személyes – adatokat a Céginfo.hu és a www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-686813, adószám: 11990259-2-41, a továbbiakban: Napi.hu) között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a szerződés létrehozása és partnerkövetés megvalósítása céljából a Céginfo.hu és a Napi.hu közösen kezeli, amelyhez Ön – az adatok megadásával – előzetesen, kifejezetten hozzájárul.
 
a Céginfo.hu csak azokat az adatokat kezeli, amelyek nyilvántartására jogszabály alapján lehetősége van, illetve amelyek nyilvántartásához Ön előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, és csak olyan mértékben és ideig, amíg azok a szolgáltatás igénybe vételéhez, a szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz, az esetleges reklamációkezeléshez, továbbá a felek szerződésből eredő egyéb jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
 
Amennyiben Ön a Honlapot felhasználói azonosítás nélkül látogatja vagy felhasználói azonosítás nélkül vesz igénybe szolgáltatást, úgy az IP címet a Céginfo.hu a látogatástól vagy a szolgáltatás igénybevételétől számítva 5 évig kezeli. Amennyiben Ön a Honlapot felhasználói azonosítást követően látogatja, illetve a szolgáltatásokat azt követően veszi igénybe, az IP címet, illetve az Ön által megadott adatokat a Céginfo.hu a felhasználói azonosítás alapjául szolgáló jogviszony megszűnését követő 5 évig, de legfeljebb a felhasználói azonosítás alapjául szolgáló jogviszonnyal összefüggésben indult bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás jogerős lezárásáig kezeli.
 
A Honlap eléréséhez használt eszköz internet böngészőjében tárolt sütik a Honlap elhagyásával, a böngésző bezárásával, de legkésőbb az utolsó kéréstől számított 3 órán belül törlődnek, kivéve az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadása céljából használt süti, amelynek érvényességi ideje az elfogadástól számított 6 hónap, illetve az ezen 6 hónapos időszak alatt történő honlap látogatástól számított 6 hónap; valamint a látogatottsági elemzések céljára használt harmadik féltől származó idegen sütik, amelyeknek érvényességi idejéről az alábbi linken kaphat tájékoztatást: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
 
A Céginfo.hu – az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül – a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat semmilyen körülmények között nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. A Céginfo.hu gondoskodik az Ön által megadott adatok biztonságos tárolásáról, kezeléséről és kívánságára tájékoztatja Önt adatainak kezelésével kapcsolatban.
 
Az Ön által megadott adatokat a Céginfo.hu mint adatkezelő, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli.
 
Ön a szolgáltatások igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor kérhet tájékoztatást, hogy a Céginfo.hu mely adatkezelési célból mely adatfajtákat kezel.

Az adatkezeléssel összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszaival az alábbi szervekhez fordulhat:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:     +36 (1) 391-1400
Telefax:      +36 (1) 391-1410
Honlap:      http://naih.hu
E-mail:       ugyfelszolgalat@naih.hu
  • A Céginfo.hu székhelye szerint illetékes bíróság.

Felhasználási feltételek – szerzői jogok

A Honlapon található tartalom szellemi tulajdon és mint ilyen, szerzői jogi védelemben részesül.
 
A Honlap felhasználói azonosítás nélkül elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint vehetők igénybe, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során külön felhasználási feltételek elfogadására nem kerül sor.
 
A Honlap felhasználói azonosítást követően elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a regisztráció, illetve a szerződéskötés során Ön által kifejezetten elfogadott feltételek szerint vehetők igénybe. Amennyiben a regisztráció, illetve a szerződéskötés során elfogadott feltételek és a jelen tájékoztató között ellentmondás van, úgy az előbbiek az irányadóak.
 
Eltérő megállapodás hiányában a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat és adatbázisokat, az azokból származó adatokat, információkat Ön kizárólag a saját jogszerű tevékenységének végzésére, a szükséges és indokolt mértékben használhatja fel, amely keretében a Honlap, a szolgáltatások és adatbázisok jogszerű igénybevételéhez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően
a)         azt / azokat tilos terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);
b)         tilos a Honlapot, illetve az adatbázisok egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes a rendes felhasználásra, vagy indokolatlanul károsítja a Céginfo.hu jogos érdekeit;
c)         tilos a Céginfo.hu tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen része vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen nagymennyiségű azonos vagy ahhoz hasonló adatmásolás révén történő üzletszerű továbbértékesítés, az adatbázisból nyert adatokkal adatbázis-szolgáltatás végzése vagy a felhasználás céljához szükséges mértéken túli üzletszerű adatszolgáltatás);
d)         a szolgáltatás elérhetőségét biztosító programot tilos átdolgozni, feldolgozni, fordítani, módosítani, a jogszerű felhasználáshoz szükséges mértéket meghaladóan felépítését feltáró vizsgálatot végezni rajta, forráskódot előállítani;
e)         azt / azokat tilos oly módon használni, amely szellemi tulajdont, illetve a Céginfo.hu jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.
 
A Honlapról, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokból származó adatok, információk jogszerű felhasználásáért Ön mint a Honlap látogatója kizárólagosan felel, e tekintetben a Céginfo.hu-t semmiféle felelősség nem terheli.
 
A Céginfo.hu fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat, adatbázisokat előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy elérhetőségét korlátozza.
 
A Céginfo.hu jogosult a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtását, adatbázisok elérhetőségét korlátozni, szüneteltetni, , az érintett IP-címet (egyedi hálózati azonosító), illetve az érintett előfizetőt a szolgáltatás használatából kizárni amennyiben azt tapasztalja, hogy a felhasználásra vonatkozó szerződésben, jogszabályban rögzített szabályok megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül, illetve rosszhiszeműen kerül igénybevételre a szolgáltatás (pl.: adatok automatizált letöltése, interneten anonim jelenlétet lehetővé tevő rendszer használata).
 
A Honlapon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért a Céginfo.hu mindennemű felelősségét kizárja.
 
Amennyiben Ön a saját honlapján a Honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, illetve a Honlapot vagy annak meghatározott részét, elemét más honlapba kívánja beágyazni, azt kizárólag a Céginfo.hu előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételek szerint teheti meg.

Felelősség

A Céginfo.hu a Honlap tartama, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, amennyiben Ön a regisztráció, illetve a szerződéskötés során ettől eltérő feltételeket nem fogad el.
 
A Honlap, illetve az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok esetében a Céginfo.hu mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja. A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok tekintetében a Céginfo.hu az adott szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában megkötött szerződés szerint felel.
 
A Céginfo.hu teljes mértékben kizárja a felelősségét a jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen felhasználásért és az abból eredő kárért. Ez alól kivételt jelent az adatkezelésért való felelősség, amelyért a Céginfo.hu a vonatkozó jogszabályi előírások szerint felel.
 
A felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 
Ön a Honlap látogatásával a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
 
****
A Céginfo.hu a tevékenysége végzése során különös figyelmet fordít az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására:
  • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény